Tip ons

Elektrische auto gekocht en geen eigen parkeerterrein om een eigen openbare oplaadpaal te plaatsen?


Tip ons

Bekijk alle oplaadpunten

Over Utrecht elektrisch        

Utrecht schoon en bereikbaar

Het strategisch plan oplaadinfrastructuur 'Utrecht laadt op voor 2030' voorziet in beleid passend bij de ambities uit het coalitieakkoord van gemeente Utrecht om schoon vervoer in de stad optimaal te faciliteren met laadinfrastructuur. Prognoses laten zien dat elektrisch vervoer vanaf 2020 een grote vlucht neemt. In 2025 rijden er 25.000 (21% van totaal) elektrische personenauto’s rond. Voor 2030 worden 55.000 (44%) elektrische voertuigen geprognotiseerd.

De aanleg van voldoende openbare oplaadpunten is onderdeel van het actieplan Schoon Vervoer van de gemeente Utrecht. Met dit actieplan stimuleert de gemeente elektrisch rijden in Utrecht. De oplaadpunten worden geplaatst in de openbare ruimte. Nuon-Heijmans, Pitpoint, LomboXnet en Allego realiseren, beheren en onderhouden de oplaadpunten in Utrecht in opdracht van de Gemeente Utrecht.

Gemeente Utrecht breidt het laadpaalnetwerk in de stad uit zodat inwoners op meer plekken hun elektrische auto kunnen opladen. De gemeente stimuleert elektrisch vervoer omdat dit schoner, stiller en energiezuiniger is. We maken in 2020 voor heel Utrecht een locatieplan.

Meer informatie vindt u op www.utrecht.nl/utrechtelektrisch.