Tip ons

Elektrische auto gekocht en geen eigen parkeerterrein om een eigen oplaadpaal te plaatsen?

Tip ons 

Bekijk alle openbare laadpalen

Locatieplan openbare laadpalen in uw wijk

Er komt een locatieplan voor openbare laadpalen in Utrecht. Met het locatieplan bereiden we de stad voor op het groeiend aantal elektrische auto’s en de toenemende vraag naar laadpalen.

Het locatieplan zorgt voor voldoende openbare laadpalen voor elektrisch rijders die hun elektrische auto niet op eigen terrein kunnen opladen. Deze rijders van een elektrische auto zijn afhankelijk van openbare laadpalen voor het opladen van hun auto. Gemeente Utrecht stimuleert elektrisch rijden. Elektrisch rijden is schoner, stiller en energiezuiniger en draagt bij aan een gezondere en prettigere leefomgeving.

De locaties van de laadpalen moeten voldoen aan criteria die zijn opgesteld in de 'plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur' (pdf, 0,99 MB).


Wat staat er in het locatieplan?

In het locatieplan openbare laadpalen staan de beoogde plekken voor het bijplaatsen van openbare laadpalen. Met wijk zuid hebben wij in juni 2019 een pilot gedaan, op www.030laadpaal.nl staat de kaart met uitgewerkte locaties (met foto’s). Dit zijn locaties met 1,2, 3 of 4 laadpalen. Iedere laadpaal heeft 2 laadpunten. Dat betekent dat er bij iedere laadpaal 2 parkeerplaatsen komen die bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto’s.

Met het plan zal op termijn ongeveer 2,5% van het totaal aantal parkeerplekken in Utrecht bestemd zijn voor het laden van elektrische auto’s. De openbare laadpalen worden alleen geplaatst als de bestaande openbare laadpalen overbezet zijn. Laadpunten worden dus alleen bijgeplaatst als het aantal elektrische auto’s in de buurt is toegenomen. Voor uitbreiding van het aantal laadpunten kijkt de gemeente ook naar locaties in de buurt, zoals parkeergarages, bij bedrijventerreinen en sportvelden. De verwachting is dat het locatieplan de komende 5 jaar voldoende ruimte biedt voor de toenemende behoefte aan laadpalen. Het locatieplan openbare laadpalen kunt u gedurende twee weken inzien vanaf 2 t/m 16 maart 2020. Meer info volgt spoedig.


Locatieplan openbare laadpalen wijk Zuid

De eerste inloopavond over het locatieplan voor openbare laadpalen in wijk Zuid op 25 juni in wijkbureau Zuid is goed bezocht. Alle reacties zijn verwerkt en het verkeersbesluit is klaar om genomen te worden. Vanaf 2020 zullen er openbare laadpalen geplaatst worden waar de al bestaande openbare laadpalen overbezet zijn.


Door op het symbool hieronder te klikken kunt u de kaart met uitgewerkte locaties vinden. Door op de locatie te klikken  kunt u uw reactie achterlaten. Het platform was geopend in de periode 25 juni tot en met 9 juli. 

Proces Locatieplan Openbare Laadpalen

Stap 1: Concept Locatieplan Openbare Laadpalen

Gemeente Utrecht maakt een locatieplan voor heel Utrecht en brengt alle geschikte locaties voor laadpalen in beeld aan de hand van de plaatsingsleidraad.Stap 2: Van 2 t/m 16 maart 2020: Reactie van bewoners

Bewoners kunnen de locatieplannen online en in de wijkbureaus bekijken, en op de locaties reageren.

Stap 3: Definitief Locatieplan

De gemeente verzamelt alle reacties en beoordeelt of een aanpassing van het locatieplan nodig is. Hierna wordt het definitief locatieplan opgesteld waarvoor een verkeersbesluit (stap 4) wordt genomen.   Stap 4: Publicatie verkeersbesluit

Na bezwaartermijn van 6 weken wordt een definitief verkeersbesluit voor alle locaties genomen.

Stap 5: Laadpalen plaatsen

De laadpalen worden de komende jaren 1 voor 1 bijgeplaatst als bestaande laadpalen een hoge bezettingsgraad hebben.Stap 6: Geplaatst

Nadat de nieuwe laadpaal is geïnstalleerd en getest, is hij klaar voor gebruik. U hebt een laadpas nodig om de laadpaal te kunnen gebruiken. Meer informatie kunt u ophalen bij de desbetreffende aanbieder waar u voor kiest.