Tip ons

Elektrische auto gekocht en geen eigen parkeerterrein om een eigen oplaadpaal te plaatsen? Tip ons of doe een suggestie voor een openbare laadpaal bij u in de buurt.

Tip ons 

Bekijk alle openbare laadpalen

Inloopavond Locatieplan Openbare Laadpalen Wijk Zuid - dinsdag 25 juni 2019

Op dinsdag 25 juni 2019 is er tussen 19.00 tot 22.00 uur een inloopavond in wijkbureau Zuid over het locatieplan voor openbare laadpalen van Wijk Zuid. Er is dan gelegenheid om het locatieplan in te zien, er op te reageren en vragen te stellen. Komt u ook? U kunt zich hier aanmelden.

Tijdens de inloopavond wordt het locatieplan toegelicht en is er gelegenheid erop te reageren en vragen te stellen. De reacties worden meegenomen in de uitwerking van het definitieve locatieplan. In het locatieplan openbare laadpalen staan de beoogde plekken voor het bijplaatsen van openbare laadpalen. Vanaf 11 juni 2019 kunt u via een online platform de kaart bekijken met voorgestelde locaties. Dit zijn locaties met 1, 2,3 of 4 laadpalen. Iedere laadpaal heeft twee laadpunten. Dat betekent dat er bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen komen die bestemd zijn voor het opladen van elektrische auto’s.

Met het plan zal op termijn ongeveer 2,5 % van het totaal aantal parkeerplekken in Utrecht bestemd zijn voor het laden van elektrische auto’s. De openbare laadpalen worden alleen geplaatst als de bestaande openbare laadpalen overbezet zijn. Laadpunten worden dus alleen bijgeplaatst als het aantal elektrische auto’s in de buurt is toegenomen. Voor uitbereiding van het aantal laadpunten kijkt de gemeente ook naar locaties in de buurt, zoals parkeergarages, bij bedrijventerreinen en sportvelden. De verwachting is dat het locatieplan de komende 5 jaar voldoende ruimte biedt voor de toenemende behoefte aan laadpalen. Graag horen we uw reactie op het locatieplan.

Na afloop van de inloopavond is het t/m 9 juli 2019 mogelijk om op de kaart te reageren.

Reageren op het Locatieplan openbare laadpalen wijk Zuid

Door op het symbool  hieronder te klikken kunt u de kaart met uitgewerkte locaties vinden. Door op de locatie te klikken  kunt u uw reactie achterlaten. Het platform is geopend in de periode 25 juni tot en met 9 juli. 


Voorzien in toekomstige publieke laadbehoefte

Door groei van de stad neemt de druk op de openbare ruimte toe, waarmee ook het draagvlak voor meer openbare laadpalen onder druk staat. De prognoses laten zien dat we minimaal 5000 publieke laadpunten nodig in 2025 en minimaal 10.000 in 2030. Momenteel telt de stad 800 publieke laadpunten. Dit netwerk willen we voor 2020 uitbreiden tot 1.600 punten. Het faciliteren van groeiende aantallen elektrische (deel)auto’s in de stad vraagt een alternatieve aanpak op de uitrol van de laadinfrastructuur. Dat gaan we doen door voor iedere wijk een locatieplan te maken waarin we de toekomstige laadbehoefte en locaties voor openbare laadpalen in kaart brengen. Het locatieplan zorgt voor voldoende openbare laadpalen voor elektrisch rijders die hun elektrische auto niet op eigen terrein kunnen opladen. Deze rijders van een elektrische auto zijn afhankelijk van openbare laadpalen voor het opladen van hun auto. Gemeente Utrecht stimuleert elektrisch rijden. Elektrisch rijden is schoner, stiller en energiezuiniger, en draagt bij aan een gezondere en prettigere leefomgeving. Wijk Zuid is de eerste wijk waar we een Locatieplan voor maken. Benieuwd naar de locaties? Klik hier voor meer informatie en proces van het Locatieplan Openbare Laadpalen Wijk Zuid. De andere 9 wijken volgen na de zomer dit jaar.Proces Locatieplan Openbare Laadpalen

Stap 1: Concept Locatieplan Openbare Laadpalen

Gemeente Utrecht maakt in 2019 voor iedere wijk een locatieplan en brengt alle geschikte locaties voor laadpalen in beeld aan de hand van de plaatsingsleidraad.Stap 2: Inloopavond

Voor iedere wijk wordt een Inloopavond georganiseerd en wordt het Locatieplan Openbare Laadpalen gepresenteerd. Er is gelegenheid voor vragen en reacties.

Stap 3: Definitief Locatieplan

Nav Inloopavond beoordeelt de gemeente of eventuele zienswijzen leidt tot aanpassing in het locatieplan. Hierna wordt het definitief locatieplan opgesteld waarvoor een verkeersbesluit (stap 4) wordt genomen.   Stap 4: Publicatie verkeersbesluit

Na bezwaartermijn van 6 weken wordt een definitief verkeersbesluit voor alle locaties genomen.

Stap 5: Realiseren

De laadpalen worden de komende jaren 1 voor 1 bijgeplaatst als bestaande laadpalen een hoge bezettingsgraad hebben.Stap 6: Geplaatst

Nadat de nieuwe laadpaal is geïnstalleerd en getest, is hij klaar voor gebruik. U hebt een laadpas nodig om de laadpaal te kunnen gebruiken. Meer informatie kunt u ophalen bij de desbetreffende aanbieder waar u voor kiest.