Reageren niet meer mogelijk

Van 2 t/m 22 maart 2020 konden bewoners reageren op de locatieplannen. We bekijken nu alle reacties en passen waar mogelijk de locatie van een laadpaal aan. Daarna volgt een verkeersbesluit. Lees hieronder meer.

Locatieplan openbare laadpalen in uw wijk

Steeds meer inwoners van Utrecht gaan elektrisch rijden. Daardoor zijn er ook meer openbare laadpalen nodig de komende jaren. Want al deze auto’s moeten opgeladen worden en niet iedereen kan op eigen terrein opladen.

Voor elke wijk hebben we uitgezocht waar we nieuwe laadpalen kunnen plaatsen. Deze plekken moeten voldoen aan verschillende voorwaarden. Die staan in de 'plaatsingsleidraad en inrichtingskader publieke laadinfrastructuur' (pdf, 0,99 MB). Elke laadpaal heeft twee laadpunten. Dat betekent dat er bij elke laadpaal twee parkeerplaatsen voor elektrische auto’s horen.

De mogelijke locaties voor nieuwe laadpalen staan in een locatieplan per wijk. Van 2 t/m 22 maart was het mogelijk de locatieplannen te bekijken erop te reageren.

Bekijk de locatieplannen (reageren niet meer mogelijk).

Op dit moment we alle reacties en waar mogelijk passen we de locatie van een laadpaal aan. De definitieve locaties leggen we officieel vast met een verkeersbesluit voor elke wijk. Dat is nodig om de laadpalen te kunnen plaatsen. We verwachten de verkeersbesluiten vóór de zomer te publiceren. Daarna heeft u nog zes weken de tijd om eventueel bezwaar te maken. Houdt onze website in de gaten voor de precieze datum waarop we de verkeersbesluiten publiceren.

Vanwege de grote belangstelling voor de locatieplannen hebben we de reactieperiode verlengd t/m 22 maart. In onderstaande video wordt nog de oude einddatum van de reactieperiode genoemd.

 

 

Wanneer worden de laadpalen geplaatst?

De gemeente plaatst een nieuwe openbare laadpaal zodra die nodig is. Daarvoor kijken we naar hoe vaak de bestaande laadpalen in een buurt gebruikt worden. Zijn ze veel in gebruik? Dan komt er een nieuwe laadpaal bij op een plek uit het locatieplan. Zo zorgen we ervoor dat elke elektrische auto in de stad kan opladen.

We verwachten dat er in de locatieplannen genoeg plekken staan om de komende vijf jaar laadpalen bij te kunnen plaatsen. Tegen die tijd kunnen elektrische auto’s bij ongeveer 4% van alle parkeerplekken in Utrecht opladen. Voor uitbreiding van het aantal laadpunten kijkt de gemeente ook naar locaties in de buurt, zoals parkeergarages, bij bedrijventerreinen en sportvelden.

 

 

Locatieplan openbare laadpalen wijk Zuid

De eerste pilot van een locatieplan hebben we vorig jaar in wijk Zuid gedaan. Via het online platform hebben wijkgenoten gereageerd op de locaties. Alle reacties zijn verwerkt en het verkeersbesluit is op 3 maart gepubliceerd. Ook hier worden openbare laadpalen geplaatst waar een laadpaal nodig is,  dus als de bestaande openbare laadpalen veel in gebruik zijn. Bekijk hier het locatieplan van wijk Zuid.


 

 

 

 

 

 

 

 

Proces Locatieplan Openbare Laadpalen

Stap 1: Concept Locatieplan Openbare Laadpalen

Gemeente Utrecht maakt een locatieplan voor heel Utrecht en brengt alle geschikte locaties voor laadpalen in beeld aan de hand van de plaatsingsleidraad.

 

Stap 2: Van 2 t/m 22 maart 2020: Reactie van bewoners

Bewoners konden online en in de wijkbureaus op de locatieplannen reageren.

Stap 3: Definitief Locatieplan

De gemeente verzamelt alle reacties en beoordeelt of een aanpassing van het locatieplan nodig is. Hierna wordt het definitief locatieplan opgesteld waarvoor een verkeersbesluit (stap 4) wordt genomen.   

 

Stap 4: Publicatie verkeersbesluit

Na bezwaartermijn van 6 weken wordt een definitief verkeersbesluit voor alle locaties genomen.

Stap 5: Laadpalen plaatsen

De laadpalen worden de komende jaren 1 voor 1 bijgeplaatst als bestaande laadpalen een hoge bezettingsgraad hebben.

 

 

Stap 6: Geplaatst

Nadat de nieuwe laadpaal is geïnstalleerd en getest, is hij klaar voor gebruik. U hebt een laadpas nodig om de laadpaal te kunnen gebruiken. Meer informatie kunt u ophalen bij de desbetreffende aanbieder waar u voor kiest.