Een laadpaal nodig? Vergelijk en bespaar!

  • Ontdek de mogelijkheden in jouw situatie
  • Ontvang vrijblijvend tot 4 offertes op maat
  • Vergelijk de kosten en bespaar tot wel 40%
  • Home
  • /
  • Veelgestelde vragen 

Veelgestelde vragen 

Hieronder treft u een overzicht van veelgestelde vragen. 

1. Waar vind ik de oplaadlocaties van de gemeente in Utrecht?

U kunt onder andere de website www.oplaadpalen.nl raadplegen als u op zoek bent naar de locatie van een (semi)openbaar oplaadpunt in Utrecht en de rest van Nederland.

2. Wat kost parkeren bij een oplaadpunt? (parkeertarief)

Parkeren op een oplaadlocatie in Utrecht is gratis. U heeft dus geen parkeervergunning of -kaartje nodig. 

3. Wat kost laden? (laadtarief)

Voor het laden kan worden afgerekend via uw laadpas. Deze laadpassen behoren bij abonnementen die worden aangeboden verschillende bedrijven. Deze passen zijn te gebruiken bij vrijwel alle openbare oplaadpunten in Nederland. In Utrecht beheren Nuon en Pitpoint de oplaadpunten.  Met een laadpas van deze partijen garandeert de gemeente dat u voor €0,26 per kWh (exclusief BTW) bij publieke oplaadpunten in de gemeente kan laden. Indien u een laadpas van een andere partij gebruikt, kunt u bij die partij opvragen of er naast de €0,26 cent (exclusief BTW)nog extra administratiekosten worden gerekend. 

4. Wanneer kom ik in aanmerking voor het aanvragen van een openbaar oplaadpunt bij mij in de buurt?

Particulieren met een elektrische auto die geen mogelijkheid hebben om te parkeren op eigen terrein, kunnen een laadpaal aanvragen in de buurt van hun woon- of werkadres. Voor een eerste check om te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u deze voorwaarden bekijken. 

5. Wanneer mag ik gebruik maken van een oplaadpunt in Utrecht?

Als eigenaar van een elektrische auto kunt u gebruik maken van de elektrische oplaadpunten. U heeft hiervoor een oplaadpas nodig. Deze kunt u aanvragen bij laadexploitanten zoals Nuon of CNG Net.

6. Hoe kom ik aan een oplaadpas?

Een oplaadpas kunt u aanvragen bij laadexploitanten. In Utrecht beheren NUON en CNG Net de oplaadpalen, maar u kunt ook een pas aanvragen via andere exploitanten. 

7. Kan ik mijn oplaadpas overal gebruiken?

De oplaadpassen van elektrisch vervoerproviders in Nederland zijn met elkaar uitwisselbaar (interoperabel), dat betekent dat je met elke pas bij elk (semi)openbaar (gewoon) oplaadpunt kunt laden. Lukt het niet, neem dan contact op met de aanbieder van uw oplaadpas. Dit geldt niet voor snellaadpunten. Hiervoor kunt u afzonderlijke abonnementen afsluiten bij de verschillende aanbieders. 

8. Kan ik mijn oplaadpas ook gebruiken voor snelladen?

Snelladen staat op dit moment nog los van uw oplaadabonnement. U heeft hiervoor dus een andere pas nodig. 

9. Kan ik als niet-inwoner van Utrecht gebruikmaken van Utrechtse (semi)openbare oplaadpunten?

Iedereen die beschikt over een elektrisch voertuig voorzien van een stekker om op te laden en in het bezit is van een geldige oplaadpas is welkom om gebruik te maken van de (semi)openbare oplaadpunten in Utrecht. 

10. Wat is een semiopenbaar oplaadpunt?

Een openbaar toegankelijk oplaadpunt op privaat terrein van bijvoorbeeld een bedrijf of instelling. Denk aan parkeergarages op parkeerterreinen van bedrijven. De oplaadpunten zijn te gebruiken tijdens de openingstijden van het betreffende bedrijf/instelling. 

11. Wat voor soort oplaadpunten en stekker gebruikt Utrecht?

Utrecht kiest voor de landelijke standaard op het gebied van elektrisch laden: het zogenaamde type 2, mode 3 laden. Dit laadprotocol wordt inmiddels gebruikt voor het overgrote deel van de Nederlandse oplaadpunten.

Type 2 betreft de standaardstekker die gekozen is, mode 3 het communicatieprotocol. De Type 2-stekker is zowel bruikbaar voor het laden met 230 als 400 Volt. Anders dan de huis-tuin-en-keukenstekker (shuko) is deze stekker bovendien geschikt voor het laden bij hogere vermogens en het mode 3-protocol. 

12. Wat doet de gemeente Utrecht op het gebied van elektrisch vervoer?

De gemeente Utrecht verschoont haar eigen wagenpark en realiseert een netwerk van openbare en semiopenbare oplaadpunten. Om het gebruik onder particulieren en bedrijven te stimuleren heeft ze vier stimuleringsmaatregelen ontwikkeld. 

13. Waarom kiest de gemeente Utrecht voor het stimuleren van elektrisch vervoer?

De gemeente Utrecht wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren, de C02-uitstoot verminderen en bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare stad voor bewoners en bezoekers. Utrecht kiest er daarom voor om OV, fiets en schoon vervoer welkom te heten in de stad.

Elektrisch vervoer biedt een unieke kans om schoon vervoer dichterbij te brengen. Zeker nu er al verschillende in serie geproduceerde elektrische personenauto's op de Nederlandse markt zijn, het mogelijk is om een elektrische auto te leasen en Utrechters overgaan tot aanschaf.

In het Actieplan schoon vervoer 2015 - 2020 beschrijft de gemeente verschillende acties om het gebruik van stille, schone, en zuinige voertuigen in de stad te stimuleren. Bekijk ook de vier Utrechtse stimuleringsmaatregelen

14. Wordt er voor de oplaadpunten in Utrecht groene stroom gebruikt?

De gemeente Utrecht werkt alleen samen met aanbieders van oplaadpunten die gebruik maken van gecertificeerde groene stroom of nog schonere alternatieven. 

15. Is elektrisch vervoer echt schoon?

Het rendement van een elektrische aandrijving over de gehele keten is 30-60%, waar dit bij een conventionele aandrijving 15-20% is. De CO2-winst van elektrische auto's is 30-55% ten opzichte van conventionele auto's, uitgaande van de huidige Nederlandse stroomopwekking. Dit is bij duurzame stroom dus nog hoger; de gemeente biedt uitsluitend groene stroom aan op haar oplaadpunten.

Om 20.000 kilometer te rijden, de gemiddelde afstand die een auto in Nederland jaarlijks aflegt, is 13.000 kilowattuur nodig, als je benzine omrekent in stroom. Een elektrisch aangedreven auto heeft voor dezelfde afstand genoeg aan 4.000 kilowattuur. Elektrische voertuigen veroorzaken bovendien geen lokale uitstoot van fijnstof en NOx, en dragen daarmee bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. 

16. Hoeveel oplaadpunten komen er in Utrecht?

De komende drie jaar wil de gemeente 90 oplaadpunten per jaar realiseren in de stad. Het gaat hierbij om oplaadlocaties in de openbare ruimte.
De gemeente draagt hieraan bij via een aantal stimuleringsmaatregelen.

Utrecht volgt bij het realiseren van (semi)openbare oplaadpunten de markt. Het werkelijk aantal te realiseren oplaadpunten wordt dan ook voornamelijk bepaald door de aanvragen die komen van particuliere bezitters van elektrische voertuigen. 

17. Waarom laat Utrecht de realisatie van oplaadpunten in de stad niet aan 'de markt' over?

De gemeente Utrecht is van mening dat voldoende aanbod van (semi)openbare oplaadpunten cruciaal is voor de verdere ontwikkeling van de markt voor elektrische voertuigen. Het is voor de commerciële partijen nu nog moeilijk om oplaadpunten commercieel te exploiteren. Zonder oplaadpunten in de openbare ruimte is het voor geïnteresseerden niet aantrekkelijk om tot aanschaf van een elektrisch voertuig over te gaan. 

18. Is een oplaadpaal (kind-)veilig?

Op het moment dat er geen auto aan de oplaadpaal is aangesloten, is het oplaadpunt volledig spanningsloos. De stroom wordt pas geactiveerd, als er een auto aangesloten staat. Als de kabel wordt aangesloten, vergrendelt eerst de stekker. Daarna gaat de stroom pas lopen. De kabel kan alleen ontgrendeld worden met een pas. Eerst gaat het stroom uit en daarna ontgrendelt de kabel. De laadpaal is dus erg veilig en kinderen kunnen er gewoon omheen spelen. Er zal geen elektrische schok zijn als het stopcontact van de paal wordt aanraakt.

>