Vraag en antwoord

Hieronder vind u de meest gestelde vragen en antwoorden. Zit uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Elektrisch rijden

Hoe ‘schoon’ zijn elektrische auto’s?

Elektrisch rijden is beter voor de luchtkwaliteit in de stad, omdat er tijdens het rijden geen fijnstof en schadelijke uitlaatgassen zoals CO2 en stikstofoxiden vrijkomen. Dat betekent niet dat elektrische auto’s per definitie klimaatneutraal zijn. Bij de productie van de batterij en elektriciteit komt namelijk ook CO2 vrij, maar vergeleken met standaard auto’s is dit 30-55% minder. De CO2-uitstoot is nog lager bij het gebruik van groene stroom, opgewekt uit bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. Daarom biedt de gemeente Utrecht alleen groene stroom aan op de openbare laadpalen.

Opladen bij een openbare laadpaal

Hoe weet ik waar ik mijn elektrische auto kan opladen?

Op www.oplaadpalen.nl/ kunt u zien welke openbare laadpalen vrij zijn en welke niet. Op de kaart van www.030laadpaal.nl kunt u zien welke openbare laadpalen in Utrecht staan en welke in ontwikkeling zijn.

Hoe werkt een openbare laadpaal?
Om uw elektrische auto bij een openbare laadpaal op te laden, heeft u een oplaadkabel en een laadpas nodig. U parkeert uw auto bij een openbare laadpaal waarop de lampjes groen zijn. Vervolgens plugt u de oplaadkabel in de auto en in de laadpaal. Als u uw pasje voor de aangegeven plek op de laadpaal houdt, vergrendelt de kabel en worden de lichtjes op de laadpaal blauw. Zodra de auto helemaal opgeladen is,
worden de lichtjes weer groen. Als u klaar bent met laden, kunt u de kabel ook weer ontgrendelen met uw pas. Uiteraard moet u niet vergeten de oplaadkabel weer op te bergen in uw auto.

Hoe schaf ik een laadpas aan?
Een laadpas kunt u aanvragen bij de exploitanten van laadpalen, of bij elektrisch vervoer providers. In Utrecht beheren meerdere exploitanten de laadpalen op straat: NUON, Pitpoint of LomboXnet. De laadpassen van elektrisch vervoerproviders in Nederland zijn met elkaar uitwisselbaar (interoperabel). Dat betekent dat u met elke pas bij elke (semi)openbare laadpaal kunt opladen. 

Hoelang duurt het opladen?

De meest gebruikelijke laadpalen hebben op dit moment een vermogen tot 22 kW. De laadtijd is afhankelijk van de capaciteit van de accu en de laadsnelheid. Het laden van een plug-in hybride elektrische auto duurt gemiddeld 2 tot 4 uur, het laden van een volledig elektrische auto gemiddeld 6 tot 8 uur.

Er is een storing bij een laadpaal, wat nu?
Als de lampjes op de laadpaal rood zijn, dan is er een storing en kunt u niet opladen. De storing kunt u melden bij de aanbieder van de laadpaal. Het noodnummer van de desbetreffende aanbieder staat op de laadpaal vermeld.

Niet-elektrische auto op de laadplek

Als een niet-elektrische auto staat geparkeerd op een plek die uitsluitend voor het laden van elektrische auto’s is bedoeld, dan kunt u daar een melding van maken. U kunt dan telefonisch contact opnemen met de gemeente Utrecht via tel. 14 030, of via onze website.

Wat is het tarief om mijn auto op te laden?
Voor het laden kan worden afgerekend via uw laadpas, die u kunt aanvragen
bij de exploitanten van laadpalen, of bij elektrisch vervoer providers. Deze passen zijn te gebruiken bij vrijwel alle openbare laadpalen in Nederland. Met een laadpas van NUON, Pitpoint of LomboXnet garandeert de gemeente dat u voor € 0,27 per kWh (exclusief btw) bij openbare laadpalen in de gemeente kunt laden. Als u een laadpas van een andere partij gebruikt, kunt u bij die partij opvragen of er naast de € 0,27 cent (exclusief btw) nog extra administratiekosten worden gerekend.

Kan ik gratis parkeren als ik mijn auto oplaad?
Op dit moment kunt u uw auto nog gratis parkeren als de elektrische auto is aangesloten op de laadpaal. U heeft dan geen parkeervergunning of -kaartje nodig. Let op, dit beleid gaat
in loop van 2019 veranderen. Gemeente Utrecht voert dan ook voor elektrische auto’s een parkeertarief in. Dat geldt niet als iemand een geldige parkeervergunning heeft. Met uw parkeervergunning kunt u uw auto opladen bij alle openbare laadpalen in Utrecht. U hoeft hiervoor niets te doen. Als u uw auto wilt parkeren, kan dat alleen binnen uw eigen rayon.

Eigen laadpaal

Kan ik een eigen oplaadpaal in mijn straat zetten?

Het is niet mogelijk om een gereserveerde parkeerplaats op naam of kenteken krijgen. Alle openbare laadpalen staan op grond van de gemeente en zijn openbaar, en dus door iedereen te gebruiken.

Waar kan ik een laadpaal aanvragen voor op mijn eigen terrein?

Als u een laadpaal op eigen terrein wilt plaatsen, kunnen verschillende aanbieders van laadpalen u daarbij helpen. De gemeente plaatst geen openbare laadpalen op eigen terrein.

Mag ik een laadpaal op eigen terrein plaatsen en de snoer over de stoep wegwerken?
Nee, vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om kabels of snoeren in de openbare ruimte te leggen.

Krijg ik subsidie voor een laadpaal op eigen terrein?
De gemeente geeft op dit moment geen subsidie voor elektrisch rijden. Er zijn landelijke regelingen voor elektrisch rijden. Lees hierover op de website van
Nederland Elektrisch.

Openbare laadpalen

De laadpaal in mijn buurt is vaak bezet/er zijn te weinig laadpalen in de omgeving. Wat nu?
Als u op de kaart ziet dat bij u in de omgeving op loopafstand geen laadpaal aanwezig is, geen laadpaal in ontwikkeling is, of de laadpalen altijd bezet zijn, dan kunt u dat melden via het formulier. Zo krijgen wij een goed beeld van de laadbehoefte in de stad. Dit wordt meegenomen in de uitbreiding van het netwerk van laadpalen. Wij beoordelen op basis van de bezetting van de bestaande laadpalen
en de ontvangen tips of een uitbreiding van het laadnetwerk in uw buurt nodig is. De voortgang van alle openbare laadpalen kunt u vinden op de kaart.

 Kan ik een verzoek indienen voor het plaatsen van een openbare laadpaal?

Voorheen kon u via deze website een verzoek indienen. Dat is niet meer mogelijk. De gemeente beoordeelt op basis van de bezetting van de bestaande laadpalen en de suggesties/tips vanuit bewoners of een uitbreiding van het laadnetwerk nodig is in uw buurt.

Hoe worden de locaties voor laadpalen gekozen?

Bij het plaatsen van openbare laadpalen wil de gemeente een dekkend netwerk over de hele stad realiseren. Hiervoor maken we in 2019 per wijk een locatieplan openbare laadpalen waarin de locaties staan. De keuze voor de laadpalen maakt de gemeente op basis van de bezetting van de bestaande laadpalen en het aantal verzoeken van inwoners. Op het moment dat de bestaande openbare laadpalen hoog in gebruik zijn, wordt een openbare laadpaal bijgeplaatst zoals is vastgesteld in het locatieplan. Benieuwd naar data van de laadpalen? Kijk eens op landelijke site van EVdata met veel informatie en data. Bij het vinden van een locatie voor een laadpaal worden meerdere factoren afgewogen, zoals de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond, en het visuele effect van een laadpaal op de openbare ruimte. Zo plaatst de gemeente laadpalen bij voorkeur niet direct voor ramen of deuren of voor een groenvoorziening. De openbare laadpalen worden geplaatst op een locatie waar zoveel mogelijk e-rijders er gebruik van kunnen maken. Bij uitbreiding worden de laadpalen zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst. Meer informatie hierover is te vinden in de plaatsingsleidraad.

Wanneer wordt er een locatieplan voor openbare laadpalen gemaakt voor mijn wijk?

In 2019 maakt de gemeente voor iedere wijk een locatieplan. Als het concept van het locatieplan voor uw wijk af is, ontvangt u via een wijkbericht een uitnodiging voor een wijkbijeenkomst.

Waar kan ik het plan voor openbare laadpalen voor mijn wijk vinden?

Op dit moment zijn de plannen nog niet gereed. Zodra het Locatieplan voor openbare laadpalen van uw wijk klaar is, kunt u die hier inzien.

Bezwaar op openbare laadpalen

Ik ben het niet eens met de komst van een laadpaal in mijn buurt, de parkeerdruk is al zo hoog.
Als er ergens een laadplek komt, is de parkeerplek niet meer geschikt voor alle auto’s. Maar dit betekent niet dat de parkeerplek wordt opgeheven. De elektrische auto’s die hier zullen parkeren, staan nu immers ook al in de wijk. Het aantal laadplekken wordt pas uitgebreid als de bestaande laadplekken volledig in gebruik zijn. Er treedt hierdoor alleen een verschuiving in het gebruik van de openbare parkeerplekken op. In de plaatsingsleidraad is parkeerdruk niet een criteria wat wordt meegenomen in de locatiekeuze. 

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de komst van de laadpaal in mijn buurt? Kan ik bezwaar maken?
Het locatieplan openbare laadpalen lichten we toe tijdens een wijkbijeenkomst. Eventuele zienswijzen handelen we af en waar mogelijk kijken we naar een alternatieve locatie. Mocht u desondanks een officieel bezwaar willen indienen, dan kan dat als het verkeersbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Het Rijk publiceert het verkeersbesluit in de Staatscourant. De precieze timing is niet bij ons bekend. Vanaf de datum van publicatie heeft u zes weken de tijd om uw zienswijze in te dienen via de website van Staatscourant.
Daarna sluit de termijn. U ontvangt een bevestiging van Juridische Zaken en informatie over het verdere verloop van uw bezwaar.

Elektrische deelauto’s

Ik zou graag een elektrische deelauto willen gebruiken, waar kan ik meer informatie vinden?

Op www.utrechtdeelt.nl vindt u een overzicht van alle soorten deelauto’s in Utrecht en de verschillende aanbieders. 

Waarom staan er in het locatieplan openbare laadpalen ook plekken voor elektrische deelauto’s aangegeven?

Gemeente Utrecht wil het gebruik van deelauto’s stimuleren. Met name het gebruik van elektrische deelauto’s. Om het voor aanbieders van deelauto’s makkelijker te maken om elektrische deelauto’s aan te bieden, zijn er alvast plekken gekozen waar aanbieders van in de toekomst een elektrische deelauto’s kunnen plaatsen. Deze plekken staan in het locatieplan aangegeven.

Ik ben een aanbieder van deelauto’s, hoe kan ik een verzoek indienen voor een plek voor een elektrische deelauto?

Aanbieders van deelauto’s kunnen contact opnemen Autodelen Utrecht (via mail: autodelen@utrecht.nl) als zij een verzoek willen indienen voor een plek voor een elektrische deelauto. Het is mogelijk om een verzoek in te dienen voor de aangegeven plekken in het locatieplan, maar aanbieders kunnen ook zelf een locatie voorstellen. De plekken aangegeven in het locatieplan kunnen echter sneller worden gerealiseerd, omdat daar al verkeersbesluiten voor zijn genomen.