Vraag en antwoord

Hieronder vind u de meest gestelde vragen en antwoorden. Zit uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.


Locatieplan Openbare laadpalen

Elektrisch rijden is beter voor de luchtkwaliteit in de stad, omdat er tijdens het rijden geen fijnstof en schadelijke uitlaatgassen zoals CO2 en stikstofoxiden vrijkomen. Dat betekent niet dat elektrische auto’s per definitie klimaatneutraal zijn. Bij de productie van de batterij en elektriciteit komt namelijk ook CO2 vrij, maar vergeleken met standaard auto’s is dit 30-55% minder. De CO2-uitstoot is nog lager bij het gebruik van groene stroom opgewekt uit bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. Daarom biedt de gemeente Utrecht alleen groene stroom aan op de openbare laadpalen.


We willen iedere elektrische rijder voorzien in de laadbehoefte. Daarom maken we voor alle wijken inzichtelijk waar de komende jaren laadpalen geplaatst kunnen worden. Met dit locatieplan openbare laadpalen bereiden we de stad voor op het groeiend aantal elektrische auto’s en de toenemende vraag naar laadpalen. Kijk hier om te zien welke locaties de komende jaren geplaatst kunnen worden.

 

Op het moment dat de bestaande openbare laadpalen te vaak bezet zijn, wordt het aantal laadpunten uitgebreid op een van de locaties die te vinden zijn in het locatieplan.
 

Wanneer zijn de bestaande laadpalen in een buurt (te) veel in gebruik?

 

Voor het bepalen wanneer uitbereiding noodzakelijk is gebruiken we de bezetting van de laadpalen. Een laadpaal is bezet wanneer een auto met de stekker op de laadpaal is aangesloten. Gemiddeld is de bezetting van laadpalen in de stad circa 50%. De bezetting is in de avond en nacht in veel buurten veel hoger en loopt op naar 80 tot 90%. Ons uitgangspunt is dat een e-rijder die wil laden in zijn of haar buurt altijd een laadpunt beschikbaar moet hebben.  Ook op het drukste uur van de week moet er dus in elke sub-buurt  (een kleiner onderdeel van een buurt) een laadpunt vrij zijn. Wij meten de bezetting continue en zodra de bezetting op het drukste moment hoger wordt dan 50% tot 95% worden nieuwe laadpunten bijgeplaatst. Hoe hoog de bezetting mag oplopen is mede afhankelijk van het aantal laadpunten in de buurt:

 

Aantal Oplaadpunten in openbare ruimte in Subbuurt

Maximaal toegestane bezettingsgraad

t/m 6 Oplaadpunten

50%

7 t/m 10 Oplaadpunten

60%

11 t/m 15 Oplaadpunten

70%

15 t/m 20 Oplaadpunten

80%

21 t/m 35 Oplaadpunten

85%

36 t/m 60 Oplaadpunten

90%

Vanaf 61 Oplaadpunten

95%

 

Nee. Als er ergens een laadplek komt, wordt de parkeerplek niet opgeheven. Er treedt een verschuiving op in het gebruik van de openbare parkeerplekken. De elektrische auto’s die hier zullen parkeren, staan nu ook al in de buurt.

Op 030laadpaal.nl/locatieplan is het aangepaste locatieplan te bekijken. In de kaart kunt u per locatie zien wat er met de reacties is gebeurd. Op deze webpagina staat ook uitgelegd hoe er in het algemeen met de meest voorkomende reacties is omgegaan.

 

Ja, dat kan. De gemeente plaatst een nieuwe openbare laadpaal zodra die nodig is. Daarvoor kijken we naar hoe vaak de bestaande laadpalen in een buurt gebruikt worden. Elke drie maanden bepalen we op welke plekken uit het locatieplan een laadpaal nodig is. Voor die plekken nemen we dan een verkeersbesluit. Zo’n besluit is nodig om de laadpalen te kunnen plaatsen. Als het verkeersbesluit is genomen, dan komt het in de Staatscourant te staan. Daarna kunt u nog zes weken bezwaar maken. Hoe u bezwaar maakt staat ook in het verkeersbesluit.

 

Er zijn verschillende manieren om op de hoogte te blijven van de verkeersbesluiten:

  • U kunt zich opgeven voor dee-mailservice van de overheid. Vul bij stap 1 uw e-mailadres en postcode in en kies bij stap 2 voor de optie ‘Verkeersbesluit’ onder ‘Rondom een adres’. Dan ontvangt u een bericht zodra er een verkeersbesluit is genomen voor uw postcode.
  • U kunt ook een abonnement nemen op de digitale nieuwsbrief van uw wijk. We plaatsen daarin een bericht als er een nieuw verkeersbesluit is genomen.
  • In de kaart met het locatieplan kunt u zien voor welke laadpalen een verkeersbesluit is genomen. Bij deze laadpalen staat dat ze in ontwikkeling zijn. Als u op de laadpaal klikt ziet u een link naar het verkeersbesluit. De link verdwijnt zodra de bezwaarperiode afgelopen is.
  • We laten het ook op 030laadpaal.nl/locatieplan weten als er weer een verkeersbesluit is genomen.

 

We waren van plan om voor elke wijk alvast in één keer een verkeersbesluit te nemen voor alle locaties uit het locatieplan. Bij nader inzien is dit niet de beste manier voor zoveel laadplekken. In dit verkeersbesluit zouden dan namelijk ook laadpalen zitten die misschien niet geplaatst worden of pas over een paar jaar worden neergezet. Daarom nemen we nu meerdere verkeersbesluiten verspreid over de jaren. Dit maakt het ook makkelijker om rekening te houden met eventuele nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld een herinrichting van een straat.

 

Ik heb een tip voor een locatie

Laat het ons hier weten, zodat wij een goed beeld krijgen van de laadbehoefte in de stad. Dit wordt meegenomen in de uitbreiding van het netwerk van laadpalen.

Ik ben een elektrische rijder

Om uw elektrische auto bij een openbare laadpaal op te laden, heeft u een oplaadkabel en een laadpas nodig. U parkeert uw auto bij een openbare laadpaal waarop de lampjes groen zijn. Vervolgens plugt u de oplaadkabel in de auto en in de laadpaal. Als u uw pasje voor de aangegeven plek op de laadpaal houdt, vergrendelt de kabel en worden de lichtjes op de laadpaal blauw. Zodra de auto helemaal opgeladen is, worden de lichtjes weer groen. Als u klaar bent met laden, kunt u de kabel ook weer ontgrendelen met uw pas. Uiteraard moet u niet vergeten de oplaadkabel weer op te bergen in uw auto.

Het laden van een plug-in hybride elektrische auto duurt gemiddeld 2 tot 4 uur, het laden van een volledig elektrische auto gemiddeld 6 tot 8 uur. Hoe snel het laden gaat is afhankelijk van een aantal factoren: of er meerdere auto’s tegelijk laden, type en bouwjaar auto, type kabel die gebruikt wordt, de temperatuur en toestand van de batterij in de auto, het type laadpaal en de aansluiting op het elektriciteitsnet. onder andere afhankelijk van het beschikbare vermogen. De meest gebruikelijke laadpalen hebben op dit moment een vermogen tot 17 tot 22 kW. Met de laadpalen kunt u altijd gegarandeerd opladen met 4,3kW of meer.

 

Met een laadpas van NUON, Pitpoint of LomboXnet garandeert de gemeente dat u voor € 0,34 (inclusief BTW) bij openbare laadpalen in de gemeente kunt laden. Als u een laadpas van een andere partij gebruikt, kunt u bij die partij opvragen of er naast de € 0,34 (inclusief BTW) nog extra administratiekosten worden gerekend.

Als de lampjes op de laadpaal rood zijn, dan is er een storing en kunt u niet opladen. De storing kunt u melden bij de aanbieder van de laadpaal. Het noodnummer van de desbetreffende aanbieder staat op de laadpaal vermeld.

 

Een elektrische auto mag bij een laadpaal blijven staan als de auto met een stekker is aangesloten op de laadpaal. Het werkt dan net als een gewone parkeerplek. In een gebied met betaald parkeren moet je ook parkeergeld betalen of een parkeervergunning hebben.

Als een niet-elektrische auto staat geparkeerd op een plek die uitsluitend voor het laden van elektrische auto’s is bedoeld, dan kunt u daar een melding van maken. U kunt dan telefonisch contact opnemen met de gemeente Utrecht via tel. 14 030, of melden via Slim Melden.

Nee. Vanaf 1 oktober 2019 moeten inwoners en bezoekers die een auto opladen aan een openbare laadpaal in een gebied met betaald parkeren het geldende parkeertarief betalen, of een geldige parkeervergunning nodig hebben.

Ja dat kan. Bewoners kunnen hun parkeervergunning gratis laten uitbreiden voor een aangrenzend parkeerrayon. Dit kan worden aangevraagd via www.utrecht.nl/parkeervraag.

Nee helaas is dat niet mogelijk. Als u een eigen parkeerplaats heeft (bijvoorbeeld een eigen plek in de parkeergarage van uw appartement), kunt u geen parkeervergunning aanvragen. U moet dan op eigen terrein parkeren en laden. We krijgen momenteel veel verzoeken van e-rijders in appartementsgebouwen. Zeker met de groei van het aantal elektrische voertuigen is het niet mogelijk dat al de parkeerders uit de garages op straat gaan parkeren om te laden. We kunnen daarom helaas geen uitzondingen maken. U zal zelf met uw VVE voor laadpunten moeten gaan zorgen. In deze link van VvE vindt u informatie over hoe u dat aan kunt pakken.

Laadpaal op eigen terrein

Nee, de gemeente Utrecht geeft geen subsidie voor de aanleg van laadpalen op privé terrein.

Nee, het is niet mogelijk om een openbare parkeerplaats op naam of kenteken te krijgen. Alle openbare laadpalen staan op grond van de gemeente en zijn openbaar.

Nee, vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om kabels of snoeren in de openbare ruimte te leggen.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan hoeft u geen toestemming te vragen voor het plaatsen van een laadpaal op erfpachtgrond. Lees hier meer over de voorwaarden.

Nee, nog niet. Er is nog geen regelgeving die aan geeft dat bedrijven verplicht zijn eigen terrein te voorzien van oplaadpunten voor elektrisch vervoer, zoals is opgenomen in de plaatsingsleidraad. Hier komt verandering in, de Europese richtlijn voor energieprestatie voor gebouwen wordt aangepast. Wordt een gebouw ingrijpend verbouwd of wordt er nieuw gebouwd met meer dan 10 parkeerplaatsen moet er minimaal één oplaadpunt gemaakt worden. Daarnaast moeten er lege mantelbuizen gelegd worden voor minimaal één op de vijf parkeerplaatsen. Via deze mantelbuizen kunnen later nog meer oplaadpunten aangesloten worden.

Deze Europese richtlijnen worden ook meegenomen in het nieuwe bouwbesluit, deze is in maart 2020 van kracht geworden. Zie het bouwbesluit.

Nee, er is geen vergunning nodig om een laadpaal op eigen grond te plaatsen.

 

Lees hier de brochure over mogelijke oplossingen voor het plaatsen van een laadpaal in een gezamenlijke garage, inclusief een juridische toolkit die u verder kan helpen bij het proces. Voor het realiseren van de laadpalen zijn er verschillende laadpaalleveranciers en installateurs bij wie u advies of een offerte kunt aanvragen. Bij Stedin kunt u navragen of uw aansluiting zwaar genoeg is en deze eventueel laten verzwaren. In sommige gevallen kan een extra meetpunt een relatief eenvoudige oplossing bieden.

 

 

Als VvE is het mogelijk om voor duurzaamheidsmaatregelen (zoals het aanleggen van laadinfra) een lening af te sluiten via het Energiefonds Utrecht of het Nationaal Energiebespaarfonds. Meer informatie over het financieren van een laadpaal in een gezamenlijke garage vindt u in deze brochure.

 

 

Voor het realiseren van de laadpalen zijn er verschillende laadpaalleveranciers en installateurs bij wie u advies of een offerte kunt aanvragen. Bij Stedin kunt u navragen of uw aansluiting zwaar genoeg is en deze eventueel laten verzwaren. Samenwerking tussen bedrijven bij de aanvraag en realisatie van laadpalen levert vaak schaalvoordelen op. Dit kunt u bijvoorbeeld via uw bedrijfsvereniging of (indien aangesloten) via de Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) organiseren.

 

 

Voor bedrijven gelden fiscale voordelen voor de aanleg van oplaadpunten voor lichte en zware elektrische voertuigen en voor de aanschaf van elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof (MIA/Vamil-regeling) (MIA/Vamil-regeling). Het is voor bedrijven ook mogelijk om de kosten van het aanleggen van oplaadpunten via een lening bij het Energiefonds Utrecht of het Nationaal Energiebespaarfonds te financieren.

 

De gemeente Utrecht geeft geen subsidie voor de aanleg van laadpalen op eigen terrein.