Tip ons

Elektrische auto gekocht en geen eigen parkeerterrein om een eigen oplaadpaal te plaatsen? Tip ons of doe een suggestie voor een openbare laadpaal bij u in de buurt.

Tip ons 

Bekijk alle oplaadpunten

Strategisch plan oplaadinfrastructuur 'Utrecht laadt op voor 2030'

Het strategisch plan oplaadinfrastructuur 'Utrecht laadt op voor 2030' voorziet in beleid passend bij de ambities uit het coalitieakkoord van gemeente Utrecht om schoon vervoer in de stad optimaal te faciliteren met laadinfrastructuur. Prognoses laten zien dat elektrisch vervoer vanaf 2020 een grote vlucht neemt. In 2025 rijden er 25.000 (21% van totaal) elektrische personenauto’s rond. Voor 2030 worden 55.000 (44%) elektrische voertuigen geprognotiseerd.

Voorzien in toekomstige publieke laadbehoefte: wijklocatieplan

Al deze voertuigen moeten opgeladen worden. Voor een groot deel gebeurt dat op het werk, thuis of op andere locaties. Een deel van rijders van een elektrische auto (e-rijders) heeft echter geen eigen oprit en is voor een deel afhankelijk voor laadpunten in de publieke ruimte. De prognoses laten zien dat we minimaal 5000 publieke laadpunten nodig in 2025 en minimaal 10.000 in 2030. Momenteel telt de stad 800 publieke laadpunten. Dit netwerk willen we voor 2020 uitbreiden tot 1.600 punten.

Door groei van de stad neemt de druk op de openbare ruimte toe, waarmee ook het draagvlak voor meer laadpunten onder druk staat. Het faciliteren van groeiende aantallen elektrische (deel)auto’s in de stad vraagt een alternatieve aanpak op de uitrol van de laadinfrastructuur. Dat gaan we doen door voor iedere wijk een wijklocatieplan maken waarin we de toekomstige laadbehoefte en locaties voor openbare laadpalen in kaart brengen. Binnenkort volgt hier meer informatie over


Wijklocatieplan

Stap 1: Concept wijklocatieplan 2020-2022’

Gemeente Utrecht maakt voor iedere wijk een wijklocatieplan en brengt alle geschikte locaties voor laadpalen in beeld aan de hand van de plaatsingsleidraad.Stap 2: Wijkbijeenkomst

Voor iedere wijk wordt een wijkbijeenkomst georganiseerd en wordt het wijklocatieplan gepresenteerd.

Stap 3: Definitief wijklocatieplan

Nav wijkbijeenkomst beoordeelt de gemeente of eventuele zienswijzen leidt tot aanpassing in het wijklocatieplan. Hierna wordt het definitief wijklocatieplan opgesteld waarvoor een verkeersbesluit (stap 4) wordt genomen.   Stap 4: Publicatie verkeersbesluit

Na bezwaartermijn van 6 weken wordt een definitief verkeersbesluit voor alle locaties genomen.

Stap 5: Realiseren

De laadpalen worden de komende jaren 1 voor 1 bijgeplaatst als bestaande laadpalen een hoge bezettingsgraad hebben.

De bewoners van de straat krijgen vooraf een wijkbericht in de brievenbus. Hiermee informeert de gemeente hen over de plaatsing van de nieuwe laadpaal, de werkzaamheden en eventuele hinder daarbij.


Stap 6: Geplaatst

Nadat de nieuwe laadpaal is geïnstalleerd en getest, is hij klaar voor gebruik. U hebt een laadpas nodig om de laadpaal te kunnen gebruiken. Meer informatie kunt u ophalen bij de desbetreffende aanbieder waar u voor kiest.